Jak założyć kantor wymiany walut?

W trakcie zakładania kantoru może pojawić się wiele pytań. Postaramy się przybliżyć konkretne wymagania do prowadzenia tego typu działalności. Tematy, które powinny nas interesować to wymogi skierowane do właściciela i pracowników kantoru, rejestracja działalności, dobór odpowiedniego lokalu i co najważniejsze program kantorowy, który będzie towarzyszył w trakcie rozwoju i zakwitu biznesu.

Program KANTOR-LOGIC został stworzony do łatwej i wygodnej obsługi kantorów. Automatyzuje wszystkie czynności związane z wymianą walutową, drukuje rachunki dla klientów, drukuje zestawienia niezbędne dla właściciela kantoru.

Zapoznaj się z umieszczonymi tutaj informacjami jak założyć i prowadzić działalność kantorową.. 

 

Kto może zostać właścicielem kantoru wymiany walut? 

Właścicielem kantoru może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz niektóre spółki nie mające osobowości prawnej. Warunkiem koniecznym do spełniania jest niekaralność na tle przestępstw skarbowych lub innych przestępstw mających na celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zaświadczenie o niekaralności musi być przedstawiane co roku organowi prowadzącemu rejestr.


Rejestracja działalności kantoru wymiany walut.

Działalność kantorową należy zarejestrować jako działalność gospodarczą zgodnie z powszechną procedurą rejestracji. Do siedmiu dni od rejestracji przedsiębiorca musi zadbać o wpis do rejestru. Organem, który prowadzi taki rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.
Wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę firmy,
 2. adres przedsiębiorcy,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. adresy siedzib, w których będzie wykonywana działalność kantorowa,
 6. określenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej,
 7. podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku, 
 8. dodatkowe oświadczenie: „Oświadczam, że:
 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą,
 • znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe.

Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy.


Odpowiedni lokal do prowadzenia kantoru wymiany walut.

Dokładne wymogi zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
Możemy tam znaleźć informacje między innymi o:

 • odpowiednim oznaczeniu lokalu; w widocznym miejscu oznaczenie nazwy „kantor”,
 • dokładna informacja o dniach i godzinach otwarcia,
 • przedmiotach wymagających uwidoczniania (nazwa i adres kantoru, pieczątki imienne kasjerów, oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych znaków pieniężnych, formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych)
 • tablicy informacyjnej, która powinna przedstawiać wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych, aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży, informację o wydawaniu dowodów kupna oraz dodatkowe informacje.


Kto może zostać zatrudniony w kantorze?

Osoba chcąca zatrudnić się w kantorze musi mieć przebyty kurs kasjera walutowego. Kursy takie bez problemu można znaleźć na rynku, zazwyczaj nie trwają dłużej niż kilka dni i coraz częściej można je odbywać nie wychodząc z domu. Kursant otrzymuje odpowiednią wiedzę prawną i praktyczną związaną z prowadzeniem działalności kantorowej. Kurs nie jest konieczny dla osób, które przez okres przynajmniej roku pracowały w banku na stanowisku związanym z wymianą walutową. Konieczne jest udokumentowanie tego na świadectwie pracy.

W kantorze mogą być zatrudnione jedynie osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


Jaki program kantorowy?

Program KANTOR-LOGIC został stworzony do łatwej i wygodnej obsługi kantorów. Automatyzuje wszystkie czynności związane z wymianą walutową, drukuje rachunki dla klientów, drukuje zestawienia niezbędne dla właściciela kantoru.

Zalety i unikalne cechy programu :

 • kompleksowe prowadzenie i rozliczanie kantoru poparte wieloletnim doświadczeniem i ogromną liczbą kontroli bankowo-skarbowych
 • zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań programistycznych (narzędzia .NET, MS SQL Serwer),
 • możliwość wykonywania każdego typu transakcji i operacji (gotówkowych, przelewowych,mieszanych, przemieszczeń, wpłat i wypłat walutowych i złotowych),
 • możliwość wykonywania pojedynczej transakcji z wielokrotnym powtórzeniem tej samej waluty (przydatne dla bilonu),
 • symulacja transakcji począwszy od zapłaty (zapłata->kurs->wyliczenie ilości),
 • możliwość zakładania nieograniczonej liczby rachunków bankowych (walutowych i złotowych),
 • rozbudowany system wydruków i analiz (np. rejestry analityczne z dodatkowymi filtrami),
 • ograniczenia dostępu dla użytkowników – kasjerów (widzi tylko to co udostępnimy),
 • możliwość współpracy z serwisami WWW (kantor internetowy). Importowanie transakcji zatwierdzonych na stronie internetowej kantoru, oraz import kartoteki klientów, 
 • eksportowanie danych o walutach, złotówkach i ostatnich transakcjach na prywatną stronę właściciela kantoru. Możliwość zdalnego ustalania kursów walut przez internet. Centralne narzucanie kursów jest szczególnie przydatne dla wielu kantorów – wszyscy kasjerzy otrzymują uaktualnione kursy natychmiast, bez żadnej ingerencji,
 • możliwość sterowania tradycyjnymi tablicami świetlnymi oraz/lub monitorami Telewizorami poprzez złącza cyfrowe (HDMI lub inne) w systemie rozszerzonego pulpitu. Nieograniczona możliwość ustawiania wyglądu kursów walut na TV/monitorze (detal/hurt,kolorystyka,czcionki,wielkość),
 • możliwość podłączenia urządzenia tablet (system android) jako wyświetlacz dla aktualnego klienta,
 • możliwość pracy na wielu stanowiskach komputerowych na wspólnej bazie danych lub rozdzielenie kas (możliwe przemieszczenia środków między kasami),
 • pełna współpraca z drukarką fiskalną POSNET (wielopozycyjne paragony sprzedaży),
 • pełna współpraca z paragonową drukarką termiczną 80 mm (lub podobną),
 • możliwość generowania transakcji do GIIF w pliku XML i wysyłka w formie elektronicznej,
 • aktualny formularz PZKAN, dodatkowe kartoteki i inne,
 • liczenie zysków wg kursów średnich, FIFO lub LIFO,
 • możliwość ustalania cen hurtowych i detalicznych wg zadanych marż,
 • czytelny podział na transakcje i operacje, wsparcie głosowe (pliki WAV),
 • możliwość ewidencji i drukowania transakcji powiązanych,
 • możliwość importu transakcji z pliku,
 • możliwość liczenia i drukowania reszty do wydania,
 • możliwość wpisywania dowolnych notatek do każdej transakcji,
 • ewidencja Biuro-Usług-Płatniczych dla transakcji przelewowych

Minimalne wymagania sprzętowe (wersja Windows®): system operacyjny XP, 2000, Win7,8 lub nowszy:

 • dowolna drukarka (z możliwością wydruków graficznych w systemie Windows),
 • sieć lokalna (dla wielu stanowisk),
 • dostępne porty USB,HDMI (lub RS 232) dla tablicy świetlnej lub telewizora
do góry
zamknij