Kompleksowy program do obsługi kantoru [KANTOR-LOGIC]

KANTOR-LOGIC Obsługa pojedynczego kantoru oraz sieci kantorów

 

Program KANTOR-LOGIC dzięki modułowej budowie umożliwia kompleksową obsługę pojedynczego kantoru lub sieci kantorów wymiany walut. Program można elastycznie rozbudowywać wraz z rozwojem twojej firmy.

Program KANTOR-LOGIC wspomaga wszystkie czynności związane ze sprzedażą i kupnem walut obcych oraz rozliczaniem tych transakcji zgodne z wymogami Narodowego Banku Polskiego i księgowości.

Niezliczona ilość opcji i parametrów pozwala dostosować program do wymagań najbardziej wymagających użytkowników. Możliwa praca w sieci i na wielu stanowiskach (na wspólnej bazie danych).

Możliwość odseparowania kas (każda kasjerka widzi swoją kasę i swoje raporty). Program sprawdza się zarówno w małych kantorach, w sieciach kantorów, a także w kantorach prowadzących sprzedaż poprzez portale internetowe-online.

Program umożliwia pełne rozliczanie transakcji i operacji poprzez rachunki bankowe jeżeli są wymagane. Pomimo wielu wbudowanych funkcji, program można skonfigurować w taki sposób, że nieużywane funkcje i pozycje menu są niewidoczne i ukryte dla kasjerów.

Program jest w pełni przygotowany do obsługi urzadzeń fiskalnych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych protokołów producentów drukarek fiskalnych, możliwe jest drukowanie dokumentów fiskalnych i niefiskalnych na jednym urządzeniu.

Wydruk dokumentów sprzedaży polega na wydruku dowodu sprzedaży oraz paragonu fiskalnego na jednym urządzeniu.

Istnieje możliwość wydruku dokumentów niefiskalnych (np: dowody kasowe) na urządzeniu fiskalnym - dotyczy modeli HD.

KANTOR-LOGIC umożliwia weryfikację klientów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz klientów z Listami sankcyjnymi ONZ i EU.

 

 

KANTOR-LOGIC posiada  wersję na ekran dotykowy.

 • dla transakcji gotówkowych
 • do 15 walut
 • pozostałe funkcjonalności dostępne dla administratora

 

KANTOR-LOGIC realizuje wszystkie typy transakcji:

 • Gotówka<->Gotówka
 • Rachunek<->Rachunek
 • Rachunek<->Gotówka

 

KANTOR-LOGIC realizuje różne typy operacji kasowo-bankowych:

 • wpłaty i wypłaty kasowe i bankowe
 • przemieszczenia kasowo-bankowe
 • przemieszczenia między kantorami

 

KANTOR-LOGIC umożliwia wybór metody liczenia zysku:

 • Zysk wg kursów średnich
 • Zysk ze sprzedaży wg kursów rzeczywistych FIFO
 • Zysk ze sprzedaży wg kursów rzeczywistych LIFO
 • Zysk ze sprzedaży wg kursów średnich
 • Zysk ze sprzedaży - sprzedaż od najtańszych
 • Zysk ze sprzedaży - sprzedaż od najdroższych

 

KANTOR-LOGIC umożliwia wybór urządzeń drukujących:

 • na małej drukarce termicznej lub na drukarce igłowej
 • na dowolnej drukarce graficznej
 • dowody kupna-sprzedaży na jednej, rozliczenia na innej

 

KANTOR-LOGIC umożliwia wydruk paragonów fiskalnych na drukarkach:

 • NOVITUS
 • ELZAB
 • POSNET
 • EPSON

 

KANTOR-LOGIC umożliwia wybór i konfigurację urządzeń wyswietlających kursy walut:

 • Na tablicy świetlnej
 • Na TV/monitorze (lub na kilku jednocześnie)
 • Na stronie WWW

 

 KANTOR-LOGIC umożliwia nadawanie uprawnień dla każdego kasjera:

 • Jakie funkcje ma dostępne w menu
 • Czy widzi zyski
 • Czy widzi tylko swoje transakcje i operacje
 • Czy i co może usuwać

 

 KANTOR-LOGIC zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez:

 • Kontrolę transakcji ponadprogowych
 • Automatyczne robienie kopii bezpieczeństwa na dysk lokalny oraz serwer FTP
 • Używanie protokołu HTTPS przy połączeniach z Web serwerem
 • Przypominanie o terminach sprawozdań kwartalnych PZKAN

 

 KANTOR-LOGIC umożliwia prowadzenie rejestru GIIF i elektroniczną wysyłkę(opcja) :

 • Prowadzenie rejestru GIIF dla transakcji ponadprogowych i podejrzanych
 • Kontrola kompletności i możliwość korekty danych przed wysyłką
 • Tworzenie pliku do podpisu i wysyłki

 

KANTOR-LOGIC z powodzeniem obsługuje sieci kantorów:

 • Operacja przemieszczania dewiz lub złotówek pomiędzy kantorami (nie wpływa na zwiększenie obrotów i na zysk firmy)
 • Możliwość zapisania operacji przemieszczenia w pliku i użycia go w kantorze docelowym
 • Kompleksowe zarządzanie siecią kantorów poprzez portal Kantor-Logic Manager.

 

KANTOR-LOGIC współpraca z NBP

 • automatyczne pobieranie kursów z NBP ( po 12:20 w dni robocze)
 • podgląd albumów walut NBP
 • automatyczne wyliczanie kursów NBP do sprawozdania PZKAN
 • możliwość wysłania pliku xml ze sprawozdaniem PZKAN
 • możliwość scalania wygenerowanych plików z różnych oddziałów ( w ramach jednego województwa ) do jednego zbiorczego PZKAN

 

KANTOR-LOGIC ostatnie zmiany

 • Możliwość sporządzania zamówień ( wcześniejsza umowa dotycząca ilości, kursu i terminu realizacji zamówienia)
 • Możliwość realizacji transakcji przelewów na rzecz klientów


Jeżeli kantor prowadzi także transakcje przez rachunki bankowe - wówczas zakłada dowolną ilość rachunków bankowych dla wybranych walut i złotówek. Transakcje (operacje) dotyczące rachunków bankowych wymuszają wskazanie konkretnego rachunku - co umożliwia ich precyzyjne śledzenie i bieżącą kontrolę.
Program generuje raporty dzienne (rejestr zbiorczy walutowy, kasowy, bankowy), stany i kursy walut, rejestr analityczny (z opcjami), stany na rachunkach bankowych, wydruk dochodu i inne. Wygodna kartoteka klientów i dysponentów umożliwia ich wybranie lub dopisanie w każdej chwili. Program zapamiętuje dowody imienne.
Istnieje możliwość sterowania tablicą świetlną wprost z programu (wysyłka automatyczna lub ręczna).
Możliwe jest także sterowanie telewizorem TV jako tablicą walut (drugi pulpit np. poprzez złącze cyfrowe HDMI). Program potrafi obsłużyć wiele telewizorów, a wygląd i treść każdego z nich definiuje się zupełnie niezależnie. Każdy z telewizorów może być zawieszony w pionie lub w poziomie. Istnieje dodatkowa możliwość podzielenia ekranu na dwie części z różną zawartością prawej i lewej strony.

 

Internet - nie jest wymagany, ale daje większe możliwości.

W ramach opieki serwisowej (opcja) dostarczamy dodatkowe narzędzie internetowe do zarządzania kantorami o nazwie Kantor-Logic Manager. To rozwiązanie umożliwia śledzenie stanu walut i złotówek po każdej zarejestrowanej transakcji w kantorze stacjonarnym. To oprogramowanie zapewnia autoryzowany dostęp tylko dla osób uprawnionych (część informacji może zostać upubliczniona). Jest to idealne rozwiązanie dla kantorów posiadających filie (oddziały) z możliwością śledzenia stanu walut i realizowanych transakcji. Umożliwia wzajemne informowanie się o planowanych zakupach i potrzebach. Właściciel przebywający poza kantorem posiada możliwość szybkiego wglądu do bieżących danych. Oprogramowanie może pracować w trybie narzucania cen przez internet oraz ustalenia kursów na podstawie zdefiniowanych marż (ceny detaliczne i hurtowe) - w zadanym interwale czasowym. Umożliwia to zdalne ustawianie kursów walut z automatycznym odświeżaniem tablic (wyświetlających kursy walut) we wszystkich kantorach właściciela.
Program współpracuje z platformami internetowymi do kupna/sprzedaży walut obcych importując zawierane tam transakcje.

 

Strona publiczna WWW dla kantoru

Nasza firma wykonuje strony publiczne dla kantorów, które współpracują z programem stacjonarnym Kantor-Logic.

Jeżeli kantor posiada publiczną stronę WWW, program KANTOR-LOGIC może na bieżąco uaktualniać kursy walut. Możliwa wysyłka cen detalicznych i/lub hurtowych.

Posiadamy standartowy szablon dla strony WWW zawierający:

 • na bieżąco aktualizowaną tabelę walut w cenach hurtowych i detalicznych (cena wysyłana po każdej zmianie kursu z kantoru stacjonarnego)
 • kalkulator walut z możliwością ustalania ceny hurtowej lub detalicznej w zależności od ilości kupowanej waluty (opcja)
 • rezerwację walut wg aktualnego kursu (opcja)
 • możliwość porównania kursów kantorowych z kursami bankowymi (porównywarka kursów bankowych - opcja)
 • treści stałe

 

Dostęp do internetu ułatwia także kwartalne sporządzenie i wysyłkę formularza PZKAN. Podobnie elektroniczne wysłanie formularza GIIF wymaga dostępu do internetu.

W programie Kantor-Logic można włączyć opcję bieżącego sprawdzania kursów NBP w celu wyliczenia kwoty dla transakcji ponadprogowych. Minimalizuje to ryzyko wykonania transakcji ponadprogowej bez zgłoszenia jej do GIIF.

Posiadasz wiele kantorów lub często przebywasz poza kantorem? Mamy idealne rozwiązania:

 • Bieżąca kontrola stanów i transakcji (także przez urządzenia mobilne) dzięki Kantor-Logic Manager.
 • Bieżąca kontrola operacji (np. przesunięć, wpłat i wypłat) dzięki Kantor-Logic Manager.
 • Centralne narzucanie kursów wzorcowych dzięki Kantor-Logic Manager.
 • Zintegrowany system archiwacji (backup) danych na FTP i na wskazane nośniki.
 • Łatwe wgrywanie danych (restore) do programu Kantor-Logic zainstalowanego w dowolnym miejscu np. w biurze księgowym lub na laptopie właściciela.
 • Specjalny dokument wewnętrzny - przesunięcia środków między kantorami, z zapisem do pliku i odtworzeniem z pliku w miejscu docelowym.

 

Księgowość to dla nas nie problem:

 • Dla kantorów, które nie rozliczają się za pomocą ksiąg rachunkowych (wg. pełnej księgowości)
  • Dzienny raport kasowy zawiera wszystkie niezbędne informacje do rozliczenia kantoru i nie są wymagane żadne inne wydruki dzienne
  • Specjalny raport zbiorczy za cały miesiąc
 • Dla kantorów, które rozliczają się za pomocą ksiąg rachunkowych (wg. pełnej księgowości)
  • Dzienny raport kasowy zawiera opcję uszczgółowienia drukującą raporty kasowe dla każdej waluty oddzielnie i nie są wymagane żadne inne wydruki dzienne
  • Specjalny moduł eksportu do księgowości obsługujący systemy księgowe: Symfonia®, SAP®, Rewizor®, Fakir®, Microsoft Dynamics NAV®, Comarch®
  • Rozbudowany eksport danych na konta księgowe obejmujący wszystkie typy transakcji oraz operacji kasowych i bankowych

 

KANTOR-LOGIC składa się z następujących elementów:

 • KANTOR-LOGIC program podstawowy
 • Rejestr GIIF (elektroniczna wysyłka)
 • Tablet - do pokazywania kwot i kursów dla obsługiwanego klienta
 • Dodatkowe stanowisko komputerowe w sieci lokalnej
 • Strona WWW dla właściciela
 • Dostrajanie kursów Forex/Hurt/Detal
 • oraz wiele dodatkowych....
 • Import danych z portalu obcego
 • Wyświetlanie kursów na dowolnej liczbie telewizorów
 • Współpraca i rozliczanie kantoru internetowego eKANTOR-LOGIC on-line
 • Publikowanie aktualnych kursów walut on-line na stronie publicznej WWW

 

Wymagania sprzętowo-programowe i pomoc techniczna:

 • wersja programu pracująca w środowisku Windows® (7/8/10), stworzona za pomocą języka programowania .NET Framework z bazą danych MS SQL
 • w przypadku instalacji sieciowej wymagana sieć lokalna lub serwer
 • obsługujemy telewizory HDMI oraz tablice świetlne z Gdyni, Szczecina, Opola
 • obsługujemy dowolne drukarki w tym także specjalistyczne drukarki paragonowe dla dowodów kupna-sprzedaży i dowodów kasowych
 • dostarczamy wyświetlacz należności dla klienta realizującego transakcję przy okienku
 • wyposażamy kantory w sprzęt i akcesoria
 • zapewniamy pomoc i stałą obsługę serwisową

Jak zamówić:

 • prześlij zapytanie poprzez formularz kontaktowy Kontakt
 • odeślemy wszystkie informacje oraz formularz zapytania ofertowego
 • po opłaceniu Proformy instalujemy zdalnie oprogramowanie za pomocą Team Viewer-a do pobrania nasza wersja w górnym menu Pobierz tutaj
 • zakup jest możliwy z opcją serwisową lub bez
do góry
zamknij