Finanse i księgowość [FK-LOGIC]

System finansowo-księgowy służy do prowadzenia pełnej księgowości w firmie na podstawie własnej definicji planu kont. Program FK-LOGIC wspomaga wszystkie czynności działu księgowego, począwszy od dekretowania dowodów księgowych i kontroli dekretacji, poprzez analizę rozrachunków i kosztów, do sporządzania raportów, umożliwiających otrzymanie wieloprzekrojowych analiz.

Współpraca z innymi programami:

Import odbywa się przez plik tekstowy o ustalonym formacie. FK-LOGIC może przyjmować dane z programów innych firm, o ile zaakceptują one format zbioru importowego.

Dane z programu FK-LOGIC mogą być udostępniane w formacie CSV, co pozwala na ich przetwarzanie i analizowanie z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, np. Microsoft Excel.

MODUŁY [FK-LOGIC]

Moduł podstawowy KSIĘGOWOŚĆ umożliwia:

 • definiowanie planu kont z kontami o dowolnej liczbie poziomów analityki i charakterystyce: pozabilansowe, rozrachunkowe, dwusaldowe, wchodzi do BO, wieloletnie
 • definiowanie kręgu kosztowego i jego kontrolę w trakcie księgowania
 • ewidencję dowodów księgowych w podziale na ich rodzaje oraz kontrolę poprawności zapisów pod względem rachunkowym, chronologii, kompletności i bilansowania
 • automatyczne księgowanie dowodów z innych programów
 • prowadzenie zapisów buforowych, a po sprawdzeniu ich poprawności księgowanie dowodów w Dzienniku zapisów
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, ich analizę i kontrolę, rozliczanie ręczne i automatyczne, naliczanie odsetek, drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald
 • planowanie kosztów i kontrolę realizacji planu
 • sporządzanie wieloprzekrojowych zestawień z możliwością uwzględniania zapisów z Bufora
 • projektowanie własnych zestawień, np. bilansu, rachunku wyniku, zestawień wskaźników finansowych
 • automatyczne przenoszenie bilansu
 • równoległe księgowanie dwóch okresów obrachunkowych
 • kontrolę poprawności danych oraz fizycznych uszkodzeń bazy danych
 • monitorowanie i logowanie pracy użytkowników

Moduł WIELOWALUTOWOŚĆ umożliwia:

 • prowadzenie tabel kursów walut wg NBP lub innego banku
 • księgowanie zapisów w walutach obcych i przeliczanie kwot wg odpowiednich kursów na złotówki
 • naliczanie różnic kursowych
 • przeliczanie sald walutowych
 • prowadzenie walutowych rozrachunków z kontrahentami
 • sporządzanie bilansu zamknięcia walut wg kursów NBP
 • sporządzanie walutowego Dziennika zapisów oraz Zestawienia obrotów i sald

Moduł REJESTRY VAT umożliwia:

 • definiowanie stawek VAT i rodzajów rejestrów VAT
 • definiowanie szablonów księgowania dokumentów VAT
 • definiowanie grup podatkowych
 • księgowanie dokumentów VAT
 • ewidencja i drukowanie faktur wewnętrznych WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów)
 • sporządzanie rejestrów VAT

Moduł AUTOMATY I SZABLONY umożliwia:

 • definiowanie automatów księgujących (wzorców automatycznych przeksięgowań odpowiednich kwot z wybranych kont na inne konta)
 • definiowanie szablonów księgowych (wzorców dekretacji zapisów księgowych dla powtarzających się procesów gospodarczych, np. wynagrodzeń, rat rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.)
 • sporządzanie rozdzielników kosztów
 • księgowanie automatów księgujących
 • księgowanie wg szablonów księgowych
 • księgowanie rozdzielników kosztów
 • drukowanie dokumentów PK z księgowaniami z wykorzystaniem automatów i szablonów

Moduł EKSPORT DANYCH umożliwia:

 • eksport sald lub obrotów z wybranego miesiąca dla wybranych zespołów kont, wybranych kont i dowolnych poziomów analityki do pliku tekstowego
 • eksport sald lub obrotów miesięcznych lub narastających od początku roku dla wybranych zespołów kont, wybranych kont i dowolnych poziomów analityki do pliku tekstowego
 • eksport rozrachunków wybranych kontrahentów za wybrany okres czasu do pliku tekstowego
 • eksport zapisów księgowych do pliku tekstowego
 • eksport danych kontrahentów do pliku tekstowego
 • eksport danych ze skorowidzów do pliku tekstowego

CENNIK [FK-LOGIC]

Moduły do wyboru Cena netto w zł.
KSIĘGOWOŚĆ (podstawowy) od 1 500,00
WIELOWALUTOWOŚĆ tel.
REJESTRY VAT tel.
AUTOMATY I SZABLONY tel.
Każde dodatkowe stanowisko tel.

Wszystkie ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% Vat.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny obejmują:

 • program
 • dokumentację dla użytkownika
 • instalację systemu oraz wstępne szkolenie

Udzielamy rabatów w przypadku:

 • zakupu pakietu programów
 • podpisania umowy serwisowej

Podane ceny nie obejmują oprogramowania firm trzecich niezbędnego do uruchomienia programu:

 • bazy danych Pervasive
do góry
zamknij