Magazyn i sprzedaż [GM-LOGIC]

Program GM-LOGIC umożliwia kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia magazynu, sprzedaży i zaopatrzenia, ewidencji płatności i rozliczeń z kontrahentami.

GM-LOGIC jest adresowany do organizacji o dowolnej wielkości, formie własności i profilu działalności. Z powodzeniem może być wykorzystywany w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych, jak również w innych organizacjach. GM-LOGIC to nowoczesne narzędzie do prowadzenia firmy, które zapewnia ogromny komfort i bezpieczeństwo pracy.

System obsługuje wszystkie potrzebne typy dokumentów:

 • faktury i korekty sprzedaży
 • faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy i faktury eksportowe wystawiane w walucie obcej
 • faktury proforma i oferty sprzedaży
 • zamówienia kontrahentów wraz z kontrolą ich realizacji
 • dokumenty WZ i korekty WZ (rozchód zewnętrzny)
 • faktury i korekty zakupu
 • faktury wewnątrzwspólnotowego nabycia
 • dokumenty PZ i korekty PZ (przyjęcie zewnętrzne)
 • dokumenty PW (przyjęcie wewnętrzne)
 • dokumenty RW (rozchód wewnętrzny)
 • dokumenty ZM (zwrot na magazyn)
 • dokumenty MM (przesunięcia między magazynami wewnętrznymi i zewnętrznymi)
 • arkusze spisu z natury
 • bilans otwarcia magazynów
 • bilans otwarcia należności i zobowiązań
 • normy produkcyjne
 • zlecenia produkcyjne

Dodatkowym atutem jest funkcja zakładania i używania wielu niezależnych numeracji dokumentów dla każdego typu dokumentów oraz używanie własnych szablonów dla generowania ich wydruku.

Program posiada moduł wspomagania prostej produkcji wraz z obsługą dokumentów związanych z produkcją.

Bezpieczeństwo danych zapewnia rozbudowany system uprawnień użytkowników, monitoring pracy oraz możliwość blokowania edycji i usuwania wybranych symboli dokumentów.

GM-LOGIC składa się z następujących modułów:

 • GM-LOGIC
 • KASA I BANKI
 • EDI
 • WSPOMAGANIE PRODUKCJI
 • WIRTUALNY MAGAZYN (internet)

MODUŁY [GM-LOGIC]

Moduł podstawowy GM-LOGIC umożliwia:

 • definiowanie dowolnej ilości magazynów i dowolnej ilości używanych typów dokumentów
 • prowadzenie zakupów, sprzedaży oraz innych czynności handlowo-magazynowych
 • automatyczne wystawianie faktur sprzedaży do zamówień
 • kontrolę realizacji zamówień
 • automatyczne wystawianie dokumentów WZ do faktur sprzedaży
 • wystawianie faktur zbiorczych do wcześniej wystawionych dokumentów WZ
 • wystawianie faktur zaliczkowych oraz rozliczanie zaliczek na fakturze ostatecznej
 • obsługę łańcucha korekt faktur sprzedaży (korekta do stanu faktury po ostatniej korekcie)
 • wystawianie korekt do dokumentów z poprzednich lat
 • elektroniczne przesyłanie dokumentów MM między magazynami zewnętrznymi
 • drukowanie dokumentów wg wybranych wbudowanych wzorów wydruku
 • drukowanie dokumentów wg zdefiniowanych indywidualnie szablonów wydruku
 • szczegółowe prowadzenie magazynów wg metody FIFO (pierwsze przyszło pierwsze poszło)
 • definiowanie rozbudowanej kartoteki towarów i usług
 • wprowadzanie i drukowanie dla wybranych kontrahentów alternatywnych nazw towarów
 • definiowanie rodzajów cen i cenników towarów
 • szybkie wyszukiwanie towarów i kontrahentów nawet z bardzo dużych kartotek
 • przypisywanie kontrahentom rodzajów cen, rabatów, terminów zapłaty, adresów dostaw itp.
 • wiązanie kontrahentów z handlowcami i rozliczanie sprzedaży handlowców
 • precyzyjne wyliczanie marży sprzedaży
 • automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia magazynów na nowy rok
 • automatyczne przenoszenie należności i zobowiązań na nowy rok
 • drukowanie rejestrów VAT
 • wykonywanie wieloprzekrojowych zestawień i analiz
 • eksport danych do systemu finansowo-księgowego lub książki przychodów i rozchodów
 • eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych w formacie CSV
 • kontrolę poprawności danych oraz fizycznych uszkodzeń bazy danych
 • monitorowanie i logowanie pracy użytkowników

Moduł KASA I BANKI umożliwia:

 • definiowanie dowolnej liczby kas i banków
 • prowadzenie raportów kasowo-bankowych
 • kontrolę należności i zobowiązań
 • wykonywanie wieloprzekrojowych zestawień
 • eksport płatności do systemu finansowo-księgowego

Moduł EDI umożliwia:

 • elektroniczną wysyłkę faktur do systemów EDI dużych sieci handlowych
 • elektroniczną wysyłkę faktur korekt do systemów EDI dużych sieci handlowych

Moduł WSPOMAGANIE PRODUKCJI umożliwia:

 • obsługę i rozliczenie prostej produkcji
 • definiowanie norm produkcyjnych dla produkowanych wyrobów
 • wprowadzanie zleceń produkcyjnych
 • wiązanie dokumentów RW, ZW, PW ze zleceniem produkcyjnym
 • automatyczne pobieranie materiałów do realizacji zlecenia na dokument RW
 • przyjęcie wyrobu gotowego na magazyn dokumentem PW

Moduł WIRTUALNY MAGAZYN umożliwia:

 • eksport stanów magazynowych (dla pracowników i handlowców) na stronę WWW

CENNIK [GM-LOGIC]

Moduły do wyboru Cena netto w zł.
GM-LOGIC (podstawowy) od 1 500,00
KASA I BANKI tel.
EDI tel.
WSPOMAGANIE PRODUKCJI tel.
WIRTUALNY MAGAZYN tel.
Każde dodatkowe stanowisko tel.

Wszystkie ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% Vat.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny obejmują:

 • program
 • dokumentację dla użytkownika
 • instalację systemu oraz wstępne szkolenie

Udzielamy rabatów w przypadku:

 • zakupu pakietu programów
 • podpisania umowy serwisowej

Podane ceny nie obejmują oprogramowania firm trzecich niezbędnego do uruchomienia programu:

 • bazy danych Pervasive
do góry
zamknij