Historyczne zmiany w KANTOR-LOGIC do roku 2019

  • Udoskonalono kwartalny formularz PZKAN - pozwalając na zliczanie ilości walut na koniec kwartału i przeliczając pozostałe waluty wg kursu średniego NBP. Teraz kurs średni NBP można pobrać bezpośrednio ze strony NBP (wymagany dostęp do internetu)
  • Wprowadzono kartotekę stanowisk. Teraz rozpoczynając pracę na danym komputerze należy dodać i zdefiniować swoje stanowisko pracy. Jest ono rozpoznawane wg. nazwy komputera. W ramach stanowiska definiujemy parametry pracy podpiętych urządzeń (drukarki, tablety, tablice świetlne, czcionki, dodatkowe ekrany - pulpity telewizyjne i inne).
  • Wprowadzono kartotekę dodatkowych pulpitów. Gdy posiadasz w systemie możliwość obsługi wielu pulpitów możesz zdefiniować indywidualnie wygląd każdego z nich. Można na przykład zdefiniować dwa dodatkowe telewizory, a na każdym z nich inaczej wyświetlać kursy i inne informacje.
  • Wprowadzono i wypróbowano trzy sposoby liczenia zysku: LIFO, FIFO, Kurs średni kupna. Teraz rozpoczynając pracę lub otwierając nowy rok wskazujemy najlepszą metodę
  • Wprowadzono możliwość prowadzenia niezależnych kas i raportów. Wybierając tą metodę zakładamy kasy, przesuwamy środki i przy logowaniu kasjera wskazujemy kasę, na której pracuje.
  • Dodano i wypróbowano w praktyce wysyłkę do GIIF transakcji w jednym pliku XML. Teraz przygotowanie pracochłonnej wysyłki do GIIF jest prostsze i wymaga dużo mniej czasu. Rejestr GIIF jest oparty na danych zarejestrowanych w programie z możliwością ich uzupełnienia.
  • Wprowadzono funkcję szybkiej sprzedaży (tylko skróty klawiszowe).
  • W nowej wersji dodano także możliwość kontrolnego i ostatecznego przeliczania transakcji od dowolnego dnia. Program przelicza ponownie ilości i kursy pokazując ewentualne rozbieżności (dotyczy wyłącznie kursów średnich).
  • W programie KANTOR-LOGIC wprowadzono zmiany, wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz.U. z dnia 8 października 2004).
<< Aktualności
do góry
zamknij