Kadry i płace [PŁACE-LOGIC]

Program kadrowo-płacowy PŁACE-LOGIC jest niezbędnym narzędziem do ewidencji kartotek i dokumentów osób zatrudnionych, umów cywilnoprawnych oraz kontraktów menażderskich. Wspomaga tworzenie listy płac, ewidencji czasu pracy, świadczeń i przerw. Współpraca z programem "Płatnik" oraz tworzenie elektronicznych przelewów wynagrodzeń.

Program kadrowo-płacowy PŁACE-LOGIC umożliwia zarządzanie danymi osobowymi i płacowymi pracowników organizacji o dowolnej wielkości, formie własności i profilu działalności.
PŁACE-LOGIC prowadzi kompletną dokumentację kadrowo-płacową. Wspomaga wszystkie czynności Działu Kadr i Płac, począwszy od zatrudnienia pracowników, poprzez rejestrowanie jego przebiegu, obliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie składek ZUS i podatków, do rozwiązania umowy o pracę. Program generuje podstawowe raporty, listy płac, formularze PIT4, PIT11 w formie papierowej i elektronicznej.

PŁACE-LOGIC składa się z następujących modułów:

  • KADRY
  • PŁACE
  • UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO


Wymagania sprzętowo-programowe:

  • program pracuje w środowisku Windows w przypadku instalacji sieciowej wymagany jest serwer Windows
  • program wykorzystuje bazy Pervasive SQL lub inne


Współpraca z innymi programami:

  • eksport danych księgowych do programu FK-LOGIC
  • eksport dokumentów rozliczeniowych do programu PŁATNIK
<< Oprogramowanie dla firm
do góry
zamknij