Kantor-Logic - zamykanie roku 2021 - otwarcie 2022

Jak w programie Kantor-Logic bezpiecznie zamknąć rok 2021 i otworzyć 2022?  Postępuj zgodnie z instrukcją.

 • Zamknięcie roku w programie Kantor-Logic w wersji v.19.0.0.04 lub wyższej

 

Zamknięcie roku możemy wykonać w ostatnim dniu roboczym starego roku (np. 31.12.2021) po zakończeniu pracy lub w nowym roku.

Jeżeli zamykamy rok w nowym roku, wówczas należy zalogować się do programu z datą 31.12.2021 (zmienić datę przy logowaniu).

Czynności, które należy wykonać aby bezpiecznie zamknąć rok 2021 i otworzyć 2022:

1. Wykonujemy zamknięcie ostatniego dnia roboczego starego roku jak zwykle  (np. 31.12.2021)

2. Generujemy raporty z końca dnia i końca miesiąca.

3. Uruchamiamy w menu Administracja/Zamknięcie roku (rozpoczynamy otwarcie nowego roku).


                Rys. Przykładowe ustawienia ekranu Zamknięcie roku

 

Ustalamy sposob liczenia zysku w nowym roku. Jeżeli sposób liczenia zysku pozostaje bez zmian wówczas pozostawiamy wartość obecną, która jest podpowiadana.

Jezeli chcemy zmienić, to wybieramy z podglądu inny sposób liczenia zysków.

W dniu zamknięcia roku w bazie danych nowego roku zostaną utworzone dokumenty KP przenoszące salda walut w kasach i ewentualnie dokumenty BP przenoszące salda z rachunków bankowych kantoru.

Jezeli zamknięcie następuje z datą inną niż 31.12.2021 i chcemy kontynuować pracę w tym dniu to znacznik Czy zamknąć dzień otwarcia ?  - pozostawiamy pusty.

Dla większości kantorów pole Czy zamknąć dzień otwarcia ? powinno być zaznaczone (kantor nie kontynuje pracy na dzień zamknięcia) - program uruchomi się z nową bazą gotowy do pracy w nowym dniu.  

Czy przenosić stan rachunków ? - Jeżeli używamy rachunków bankowych i chcemy przenieść ich stany do nowego roku, wówczas należy zaznaczyć to pole.

 

 • Zamknięcie roku w starszej wersji.

Celem zamknięcia roku jest przeniesienie aktywów kantoru ze starego roku do nowego (stany walut w kasie i na rachunkach) i rozpoczęcie numerowania transakcji i operacji od początku.

 1. Jak wykonać?
  W aktualnej wersji programu zamykanie roku może wykonać uprawniony kasjer lub administrator. Wybieramy w górnym menu zakładkę Administracja->Zamknięcie roku.

 2. Jakie czynności przed zamknięciem?
  Zamykamy ostatni roboczy dzień w roku (zamknięcie dnia). Można też wykonać wydruki miesięczne i kwartalne (lub w nowym roku cofnąć się do roku poprzedniego). Przed zamknięciem roku zaleca się wykonanie dodatkowej kopii danych korzystając z odpowiednich narzędzi: Archiwizacja-Tworzenie kopii.
   
 3. Kiedy zamknąć? 
  W ostatnim dniu roboczym po normalnym zamknięciu dnia (na przykład 31 grudnia 2021).
   
 4. Jak sprytnie zamknąć rok?
  Zamykamy aktualny program (w roku 2021) i uruchamiamy go ponownie wybierając hasło i ustawiamy datę na 2022-01-01 (dzień wolny w nowym roku). Wybieramy w menu Administracja-Zamknięcie roku i potwierdzamy metodę liczenia zysków w nowym roku. Zazwyczaj jest to "Zysk ze sprzedaży wg kursów rzeczywistych FIFO" lub "Zysk ze sprzedaży wg kursów średnich". Zamykamy rok - naciskając odpowiedni przycisk (dyskietka). Po potwierdzeniu i udanym zamknięciu - program uruchamiamy ponownie wybierając datę 2022-01-01. Program pracuje w "nowym roku " i wykonał automatycznie operacje kasowe/bankowe (przeniósł aktywa, a na dolnym pasku programu rok bazy danych zmieni się na kolejny, jeśli baza była z rokiem 2021 to na 2022). W nowym roku automatycznie powstał też pierwszy raport kasowy (tutaj 2022-01-01).  Można sprawdzić stany walut. Jeżeli nazwa bazy danych na dolnym pasku zmieniła się na rok 2022 oraz stany walut przeniosły się prawidłowo możemy upewnić się czy jest w ewidencji raport  na  dzien 2022-01-01 ("przegląd raportów dziennych"). Jeżeli raportu brak - proszę zamknąć dzień  2022-01-01 (dotyczy tylko starszych wersji programu). Program jest gotowy do pracy w nowym roku - stany walut i złotówek zgodne!. Jeżeli kantor pracuje już w sylwestra 2022-01-01 wówczas raport kasowy nie jest potrzebny i należy go usunąć w opcji "Przegląd raportów dziennych".

 5. Jakie problemy mogą powstać w nowo-otwartym roku? 
  Może powstać potrzeba wydruków z roku poprzedniego. Wystarczy wtedy wejść w menu Administracja->Przełącz na poprzedni rok (-1) - na dole rok zmieni się powtórnie na 2021.

 6. Czy można zrobić zamknięcie w nowym roku lub w ogóle nie zamykać roku? 
  Wszystkie opisane czynności można wykonać w nowym roku - należy tylko ustawić datę podczas logowania kasjera do programu (na przykład na dzień wolny od pracy 1 stycznia 2022). Utworzy się raport na 1 stycznia 2022, więc będziemy mogli pracować np. od 2 stycznia 2022. Zdecydowanie zalecamy zamknięcie roku. Jeżeli starego roku nie "zamkniemy" - wówczas będzie kontynuowana numeracja z poprzedniego roku i w jednej bazie danych (np. "Kantor2020") będziemy mieli transakcje ze starego i nowego roku (np. 2021 i 2022). Jeżeli jest bardzo dużo transakcji wówczas program może działać wolniej. Program będzie także "przypominał" że zaleca zamknięcie roku.

 

 • Jak przełączyć się na poprzedni rok?

 

Z menu Administracja należy wybrać "przełącz na poprzedni rok (-1)" - po chwili baza danych wskaże rok -1.

 

INFO-LOGIC życzy naszym klientom i przyjaciołom wszystkiego najlepszego w nowym roku !!!

<< Aktualności
do góry
zamknij