Kantor-Logic - zamykanie roku 2022 - otwarcie 2023

Jak w programie Kantor-Logic bezpiecznie zamknąć rok 2022 i otworzyć 2023?  Postępuj zgodnie z instrukcją.

Procedurę zamknięcia roku wykonujemy dla każdej z ewidencji ( kantor, rachunki…) !!!!

Zamknięcie roku możemy wykonać w ostatnim dniu roboczym starego roku (np. 31.12.2022) po zakończeniu pracy lub w nowym roku.

Jeżeli zamykamy rok w nowym roku, wówczas należy zalogować się do programu z datą 31.12.2022 (zmienić datę przy logowaniu).

Czynności, które należy wykonać aby bezpiecznie zamknąć rok 2022 i otworzyć 2023:

1. Wykonujemy zamknięcie ostatniego dnia roboczego starego roku jak zwykle  (np. 31.12.2022)

2. Generujemy raporty z końca dnia i końca miesiąca.

3. Uruchamiamy w menu Administracja/Zamknięcie roku (rozpoczynamy otwarcie nowego roku).

 

Procedura zamknięcia roku w  programie Kantor-Logic od wersji  v.22.0.0.02

Jeśli kasjer nie ma uprawnienia do zmiany sposobu liczenia zysku i administrator odpowiednio ustawił parametr (Administracja/parametry/Parametry pracy) Czy przenosić stan rachunków ?

 

 

Po potwierdzeniu chęci zamknięcia roku dane kartotekowe z obecnej bazy danych zostaną przeniesione  do bazy z kolejnym rokiem i program pozostanie włączony na dzień  1.01.2023 ( u dołu ekranu informacja o bazie danych i dacie przetwarzania).  

Po zakończeniu roku można program wyłączyć.

Procedura zamknięcia roku w  programie Kantor-Logic do wersji   v.21.0.0.02


                Rys. Przykładowe ustawienia ekranu Zamknięcie roku

 

Ustalamy sposob liczenia zysku w nowym roku. Jeżeli sposób liczenia zysku pozostaje bez zmian wówczas pozostawiamy wartość obecną, która jest podpowiadana.

Jezeli chcemy zmienić, to wybieramy z podglądu inny sposób liczenia zysków.

W dniu zamknięcia roku w bazie danych nowego roku zostaną utworzone dokumenty KP przenoszące salda walut w kasach i ewentualnie dokumenty BP przenoszące salda z rachunków bankowych kantoru.

Jezeli zamknięcie następuje z datą inną niż 31.12.2022 i chcemy kontynuować pracę w tym dniu to znacznik Czy zamknąć dzień otwarcia ?  - pozostawiamy pusty.

Dla większości kantorów pole Czy zamknąć dzień otwarcia ? powinno być zaznaczone (kantor nie kontynuje pracy na dzień zamknięcia) - program uruchomi się z nową bazą gotowy do pracy w nowym dniu.  

Czy przenosić stan rachunków ? - Jeżeli używamy rachunków bankowych i chcemy przenieść ich stany do nowego roku, wówczas należy zaznaczyć to pole.

 

 • Zamknięcie roku w starszej wersji.

Celem zamknięcia roku jest przeniesienie aktywów kantoru ze starego roku do nowego (stany walut w kasie i na rachunkach) i rozpoczęcie numerowania transakcji i operacji od początku.

 1. Jak wykonać?
  W aktualnej wersji programu zamykanie roku może wykonać uprawniony kasjer lub administrator. Wybieramy w górnym menu zakładkę Administracja->Zamknięcie roku.

 2. Jakie czynności przed zamknięciem?
  Zamykamy ostatni roboczy dzień w roku (zamknięcie dnia). Można też wykonać wydruki miesięczne i kwartalne (lub w nowym roku cofnąć się do roku poprzedniego). Przed zamknięciem roku zaleca się wykonanie dodatkowej kopii danych korzystając z odpowiednich narzędzi: Archiwizacja-Tworzenie kopii.
   
 3. Kiedy zamknąć? 
  W ostatnim dniu roboczym po normalnym zamknięciu dnia (na przykład 31 grudnia 2022).
   
 4. Jak sprytnie zamknąć rok?
  Zamykamy aktualny program (w roku 2022) i uruchamiamy go ponownie wybierając hasło i ustawiamy datę na 2023-01-01 (dzień wolny w nowym roku). Wybieramy w menu Administracja-Zamknięcie roku i potwierdzamy metodę liczenia zysków w nowym roku. Zazwyczaj jest to "Zysk ze sprzedaży wg kursów rzeczywistych FIFO" lub "Zysk ze sprzedaży wg kursów średnich". Zamykamy rok - naciskając odpowiedni przycisk (dyskietka). Po potwierdzeniu i udanym zamknięciu - program uruchamiamy ponownie wybierając datę 2023-01-01. Program pracuje w "nowym roku " i wykonał automatycznie operacje kasowe/bankowe (przeniósł aktywa, a na dolnym pasku programu rok bazy danych zmieni się na kolejny, jeśli baza była z rokiem 2022 to na 2023). W nowym roku automatycznie powstał też pierwszy raport kasowy (tutaj 2023-01-01).  Można sprawdzić stany walut. Jeżeli nazwa bazy danych na dolnym pasku zmieniła się na rok 2022 oraz stany walut przeniosły się prawidłowo możemy upewnić się czy jest w ewidencji raport  na  dzien 2023-01-01 ("przegląd raportów dziennych"). Jeżeli raportu brak - proszę zamknąć dzień  2023-01-01 (dotyczy tylko starszych wersji programu). Program jest gotowy do pracy w nowym roku - stany walut i złotówek zgodne!. Jeżeli kantor pracuje już w sylwestra 2023-01-01 wówczas raport kasowy nie jest potrzebny i należy go usunąć w opcji "Przegląd raportów dziennych".

 5. Jakie problemy mogą powstać w nowo-otwartym roku? 
  Może powstać potrzeba wydruków z roku poprzedniego. Wystarczy wtedy wejść w menu Administracja->Przełącz na poprzedni rok (-1) - na dole rok zmieni się powtórnie na 2022.

 6. Czy można zrobić zamknięcie w nowym roku lub w ogóle nie zamykać roku? 
  Wszystkie opisane czynności można wykonać w nowym roku - należy tylko ustawić datę podczas logowania kasjera do programu (na przykład na dzień wolny od pracy 1 stycznia 2023). Utworzy się raport na 1 stycznia 2023, więc będziemy mogli pracować np. od 2 stycznia 2023. Zdecydowanie zalecamy zamknięcie roku. Jeżeli starego roku nie "zamkniemy" - wówczas będzie kontynuowana numeracja z poprzedniego roku i w jednej bazie danych (np. "Kantor2022") będziemy mieli transakcje ze starego i nowego roku (np. 2022 i 2023). Jeżeli jest bardzo dużo transakcji wówczas program może działać wolniej. Program będzie także "przypominał" że zaleca zamknięcie roku.

 

 • Jak przełączyć się na poprzedni rok?

 

Z menu Administracja należy wybrać "przełącz na poprzedni rok (-1)" - po chwili baza danych wskaże rok -1.

 

W kantorach z wieloma stanowiskami  kasowymi  zamknięcie roku robimy  tylko na komputerze z serwerem bazy danych( głównym)

Na pozostałych komputerach  i na  komputerach  zbierających dane z oddziałów ( księgowość, centrala, komputer z programem Manager )  po zamknięciu roku  uruchamiamy w folderze z programem kantor2010.exe program CfgConverter z parametrami stary rok nowy rok

czyli

CfgConverter 2022 2023.

Ponadto  na  komputerach  zbierających dane z oddziałów ( księgowość, centrala, komputer z programem Manager ) w pliku importującym dane z oddziałów zmieniamy rok z 2022 na 2023

 

Katowice,  dn. 2022.12.02

 

INFO-LOGIC życzy naszym klientom i przyjaciołom wszystkiego najlepszego w Nowym Roku !!!

<< Aktualności
do góry
zamknij