Gold-Logic

Gold-Logic  proste narzędzie do kupna i sprzedaży wyrobów ze złota, srebra, platyny. Oprogramowanie ,którego motor został oparty na programie Kantor-Logic autorstwa INFO-LOGIC.

Gold-Logic umożliwia założenie precyzyjnej kartoteki dla dowolnego wyrobu ze złota/srebra/platyny.

Dla wyrobu należy określić:

  • rodzaj metalu (złoto/srebro/platyna)
  • 3 znakowy unikalny kod towarowy
  • nazwę drukowaną na dokumentach
  • cenę kupna i sprzedaży
  • próbę metalu
  • wagę w gramach
  • stawkę VAT
  • inne opisy i znaczniki

Program Gold-Logic umożliwia wydrukowanie paragonu fisklanego sprzedaży na wybraną drukarkę fiskalną. W przypadku braku drukarki fiskalnej wydruk dowodu sprzedaży odbywa sią na zwykłą drukarkę (tak jak ma to miejsce w programie Kantor-Logic).

Na podstawie wystawionego dowodu sprzedaży program umożliwia wystawienie tradycyjnej Faktury.

Kartoteka wyrobów (stanów) może być drukowana na dowolny dzień z opcją drukowania tylko stanów niezerowych.

Zestawienie transakcji i operacji (wg numerów) może być drukowane wg. wybranych filtrów oraz dodatkowo wg jednej wybranej stawki VAT. Pozwala to na sprawdzenie czy kwoty sprzedaży program - drukarka fiskalna są zgodne.

Program może współpracować ze stroną podającą na bieżąco ceny Forex za gram kruszcu (opcja dodatkowa). Dzięki podanej informacji o próbie, wadze i marży  jest możliwe automatyczne wyliczenie ceny detalicznej wyrobu.

Pozostała funkcjonalność programu jest zbliżona do Kantor-Logic

<< Aktualności
do góry
zamknij