Ewidencja pracowników ochrony

Program umożliwia prowadzenie profesjonalnej ewidencji pracowników ochrony i wydanych legitymacji według wymogów narzuconych przepisami. Prowadzi ewidencję w formie komputerowej (elektronicznej). Jest łatwy w obsłudze i wzbogacony o wiele dodatkowych opcji.

Program OCHRONA-LOGIC jest przejrzystym narzędziem wspierającym funkcjonowanie firmy zatrudniającej pracowników ochrony dopuszczonych do posiadania broni. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia.
Generuje automatycznie Wykaz Pracowników Ochrony, który jest niezbędnym dokumentem przedkładanym przez firmy o takim profilu działalności.

Informacje znajdujące się na wykazie:

 • Imię i nazwisko pracownika.
 • Data i miejsce urodzenia.
 • Adres zamieszkania lub pobytu czasowego.
 • Nr zaświadczenia i data wpidu kpof, organ dok. wpisu.
 • Nr legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 • Daty szkoleń i kursów.
 • Daty weryfikacji karalności.
 • Uwagi.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzych z dnia 11 grudnia 2013 r. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia ma obowiązek wydać legitymacje swojemu pracownikowi zanim dopuści go do wykonywania pracy. Dodatkowo w sytuacji zakończenia współpracy, legitymacja powinna zostać zwrócona.
Program OCHRONA-LOGIC generuje ewidencję legitymacji osobno dla pracowników kwalifikowanych i dla pracowników nie posiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Informacje znajdujące się w ewidencji legitymacji:

 • Nr legitymacji.
 • Nr pozycji w wykazie pracowników ochrony.
 • Numer i data wpisu, organ dokonujący wpisu.
 • Data wydania legitymacji.
 • Data zwrotu legitymacji.
 • Potwierdzenie odbioru legitymacji.
 • Potwierdzenie zwrotu legitymacji Informacje o utracie legitymacji
 • Uwagi

 

<< Oprogramowanie dla firm
do góry
zamknij