Ewidencja pracowników ochrony

Program umożliwia prowadzenie profesjonalnej ewidencji pracowników ochrony i wydanych legitymacji według wymogów narzuconych przepisami. Prowadzi ewidencję w formie komputerowej (elektronicznej). Jest łatwy w obsłudze i wzbogacony o wiele dodatkowych opcji. Drukuje Wykaz Pracowników Ochrony (WPO), Wykaz legitymacji, Wykaz Pracownik - Obiekt.

Program OCHRONA-LOGIC jest przejrzystym narzędziem wspierającym funkcjonowanie firmy zatrudniającej pracowników ochrony dopuszczonych lub nie, do posiadania broni. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia.
Generuje automatycznie Wykaz Pracowników Ochrony, który jest niezbędnym dokumentem przedkładanym przez firmy o takim profilu działalności.

Informacje znajdujące się na wykazie:

 • Imię i nazwisko pracownika.
 • Data i miejsce urodzenia.
 • Adres zamieszkania lub pobytu czasowego.
 • Organ dokonujący wpisu oraz nr legitymacji dopuszczającej do posiadania broni,
 • Daty zatrudnienia
 • Nr Pesel
 • Daty szkoleń i kursów.
 • Daty weryfikacji karalności.
 • Uwagi.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzych z dnia 11 grudnia 2013 r. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia ma obowiązek wydać legitymacje swojemu pracownikowi zanim dopuści go do wykonywania pracy. Dodatkowo w sytuacji zakończenia współpracy, legitymacja powinna zostać zwrócona.
Program OCHRONA-LOGIC generuje ewidencję legitymacji z możliwością stosowania różnych filtrów (status,praca i inne)

Informacje znajdujące się w ewidencji legitymacji:

 • Nr legitymacji.
 • Nr pozycji w wykazie pracowników ochrony.
 • Imię i nazwisko pracownika.
 • Organ dokonujący wpisu oraz nr legitymacji dopuszczającej do posiadania broni,
 • Data wystawienia legitymacji.
 • Data wydania legitymacji.
 • Data zwrotu, zniszczenia, utraty legitymacji.
 • Rodzaj wydanej legitymacji
 • Uwagi

Program OCHRONA-LOGIC generuje ewidencję pracowników przypisanych do obiektów i daty zatrudnienia. Możliwość wydrukownia pracowników wszystkich/zatrudnionych/niezatrudnionych.

Program prowadzi szczegółowy monitoring zmian dokonywanych w danych osobowych i legitymacjach.

Zapewniamy aktualizacje i serwis oprogramowania.

<< Oprogramowanie dla firm
do góry
zamknij