Kantor-Logic - zamykanie roku 2018 - otwarcie 2019

Jak w programie Kantor-Logic bezpiecznie zamknąć rok 2018 i otworzyć 2019 ?  Postępuj zgodnie z instrukcją.

Zamkniecie roku w wersji 18.0.0.06

Po zakończeniu dnia ( wszystkie raporty te co codziennie) Wybieramy z menu administracja pozycje zamknięcie roku.

zamknięcie roku Kantor-logic

Jeżeli nie zmieniamy sposobu liczenia zysku w nowym roku to tylko ustalamy datę otwarcia domyślnie (01.01.2019) .

Jeżeli w dniu otwarcia kantor pracuje to odznaczamy pole Czy zamknąć dzień otwarcia ? .Jeżeli rachunki bankowe służyły tylko do rejestracji faktu wyprowadzenia walut z kasy ( nie było transakcji sprzedaży z rachunków bankowych i dokumentów wypłat zarejestrowanych w programie kantor-logic) to można odhaczyć pole Czy przenosić stan rachunków ?Jeżeli zamykamy dzień bilansu otwarcia i przenosimy stany rachunków to naciskamy niebieską dyskietkę i po zamknięciu w pasku na dole będzie baza z nowego roku i data ustawiona na 1.01.2019. Można wyłączyć komputer - system jest przygotowany do pracy w nowym roku.

Zamknięcie roku w starszej wersji.

Celem zamknięcia roku jest przeniesienie aktywów kantoru ze starego roku do nowego (stany walut w kasie i na rachunkach) i rozpoczęcie numerowania transakcji i operacji od początku.

 1. Jak wykonać?
  W aktualnej wersji programu zamykanie roku może wykonać uprawniony kasjer lub administrator. Wybieramy w górnym menu zakładkę Administracja->Zamknięcie roku.

 2. Jakie czynności przed zamknięciem?
  Zamykamy ostatni roboczy dzień w roku (zamknięcie dnia). Można też wykonać wydruki miesięczne i kwartalne (lub w nowym roku cofnąć się do roku poprzedniego). Przed zamknięciem roku zaleca się wykonanie dodatkowej kopii danych korzystając z odpowiednich narzędzi: Archiwizacja-Tworzenie kopii.
   
 3. Kiedy zamknąć? 
  W ostatnim dniu roboczym po normalnym zamknięciu dnia (na przykład 30 grudnia 2018).
   
 4. Jak sprytnie zamknąć rok?
  Zamykamy aktualny program (w roku 2018) i uruchamiamy go ponownie wybierając hasło i ustawiamy datę na 2019-01-01 (dzień wolny w nowym roku). Wybieramy w menu Administracja-Zamknięcie roku i potwierdzamy metodę liczenia zysków w nowym roku. Zazwyczaj jest to "Zysk ze sprzedaży wg kursów rzeczywistych FIFO" lub "Zysk ze sprzedaży wg kursów średnich". Zamykamy rok - naciskając odpowiedni przycisk (dyskietka). Po potwierdzeniu i udanym zamknięciu - program uruchamiamy ponownie wybierając datę 2018-01-01. Program pracuje w "nowym roku " i wykonał automatycznie operacje kasowe/bankowe (przeniósł aktywa, a na dolnym pasku programu rok bazy danych zmieni się na kolejny 2019). W nowym roku automatycznie powstał też pierwszy raport kasowy (tutaj 2019-01-01).  Można sprawdzić stany walut. Jeżeli nazwa bazy danych na dolnym pasku zmieniła się na rok 2019 oraz stany walut przeniosły się prawidłowo możemy upewnić się czy jest w ewidencji raport  na  dzien 2019-01-01 ("przegląd raportów dziennych"). Jeżeli raportu brak - proszę zamknąć dzień  2019-01-01 (dotyczy tylko starszych wersji programu). Program jest gotowy do pracy w nowym roku - stany walut i złotówek zgodne!. Jeżeli kantor pracuje już w sylwestra 2019-01-01 wówczas raport kasowy nie jest potrzebny i należy go usunąć w opcji "Przegląd raportów dziennych".

 5. Jakie problemy mogą powstać w nowo-otwartym roku? 
  Może powstać potrzeba wydruków z roku poprzedniego. Wystarczy wtedy wejść w menu Administracja->Przełącz na poprzedni rok (-1) - na dole rok zmieni się powtórnie na 2018.

 6. Czy można zrobić zamknięcie w nowym roku lub w ogóle nie zamykać roku? 
  Wszystkie opisane czynności można wykonać w nowym roku - należy tylko ustawić datę podczas logowania kasjera do programu (na przykład na dzień wolny od pracy 1 stycznia 2019). Utworzy się raport na 1 stycznia 2019, więc będziemy mogli pracować np. od 2 stycznia 2019. Zdecydowanie zalecamy zamknięcie roku. Jeżeli starego roku nie "zamkniemy" - wówczas będzie kontynuowana numeracja z poprzedniego roku i w jednej bazie danych (np. "Kantor2018") będziemy mieli transakcje ze starego i nowego roku (np. 2018 i 2019). Jeżeli jest bardzo dużo transakcji wówczas program może działać wolniej. Program będzie także "przypominał" że zaleca zamknięcie roku.
<< Aktualności
do góry
zamknij