Ewidencja pracowników ochrony i legitymacji - ostatnie zmiany

Rozbudowie uległ program Ewidencji Pracowników Ochrony i Ewidencji Legitymacji. Generuje szczegółowy wykaz WPO, legitymacji, obsady obiektów i relizowanych umów dotyczących ochrony mienia i osób.

Program OCHRONA-LOGIC generuje ewidencję pracowników przypisanych do obiektów i daty zatrudnienia. Prowadzi także listę realizowanych umów. Możliwość wydrukownia pracowników wszystkich/zatrudnionych/niezatrudnionych.

Program prowadzi szczegółowy monitoring zmian dokonywanych w danych osobowych i legitymacjach z możliwością podglądu zmian, daty zmiany i osoby dokonującej zmiany.

W przypadku utraty przez pracownika ochrony legitymacji można wskazać okoliczności, w których utrata legitymacji nastąpiła - zostaną wydrukowane w zestawieniu legitymacji pracowników ochrony wraz z datą.

Zapewniamy aktualizacje i serwis oprogramowania - zapraszamy do współpracy.

<< Aktualności
do góry
zamknij