Aktualności

Ewidencja pracowników ochrony i legitymacji - ostatnie zmiany

Rozbudowie uległ program Ewidencji Pracowników Ochrony i Ewidencji Legitymacji. Generuje szczegółowy wykaz WPO, legitymacji, obsady obiektów i relizowanych umów dotyczących ochrony mienia i osób.

czytaj więcej >> Zarządzanie siecią kantorów wymiany walut

Jak zarządzać siecią kantorów przy ciągle zmieniających się kursach walut oraz często niezdyscyplinowanych kasjerach  oraz licznych niebezpieczeństwach związanych z transakcjami ponadprogowymi ?

czytaj więcej >> Elektroniczne Deklaracje - program do sporządzania deklaracji podatkowych

Oferta INFO-LOGIC poszerza się o nowy program. Elektroniczne Deklaracje to oprogramowanie do sporządzania deklaracji podatkowych. Proste wypełnianie deklaracji, poprawianie, korygowanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje. 

czytaj więcej >> Ostatnie zmiany w KANTOR-LOGIC
  • Udoskonalono kwartalny formularz PZKAN - pozwalając na zliczanie ilości walut na koniec kwartału i przeliczając pozostałe waluty wg kursu średniego NBP. Teraz kurs średni NBP można pobrać bezpośrednio ze strony NBP (wymagany dostęp do internetu)
  • Wprowadzono kartotekę stanowisk. Teraz rozpoczynając pracę na danym komputerze należy dodać i zdefiniować swoje stanowisko pracy. Jest ono rozpoznawane wg. nazwy komputera. W ramach stanowiska definiujemy parametry pracy podpiętych urządzeń (drukarki, tablety, tablice świetlne, czcionki, dodatkowe ekrany - pulpity telewizyjne i inne).
  • Wprowadzono kartotekę dodatkowych pulpitów. Gdy posiadasz w systemie możliwość obsługi wielu pulpitów możesz zdefiniować indywidualnie wygląd każdego z nich. Można na przykład zdefiniować dwa dodatkowe telewizory, a na każdym z nich inaczej wyświetlać kursy i inne informacje.
  • Wprowadzono i wypróbowano trzy sposoby liczenia zysku: LIFO, FIFO, Kurs średni kupna. Teraz rozpoczynając pracę lub otwierając nowy rok wskazujemy najlepszą metodę
czytaj więcej >> Kantor dla leniwych ?

Czy można prowadzić kantor nie martwiąc się wcale o wahania kursów na rynku? Okazuje się, że w programie KANTOR-LOGIC z opcją serwisową jest to absolutnie możliwe!

czytaj więcej >> Płatności masowe w programie DZIEKANAT-LOGIC

W systemie DZIEKANAT-LOGIC uruchomiliśmy moduł rozliczania bankowych płatności masowych. Dzięki informacji elektronicznej uzyskanej z Banku obsługującego uczelnię system DZIEKANAT-LOGIC jednoznacznie identyfikuje studenta (płatnika) i samodzielnie księguje zapłaty z uwzględnieniem aktualnie realizowanego schematu płatności. Obsługiwane formaty zostały sprawdzone dla ING Bank Śląski, Nordea, BPH. Zrealizowano i sprawdzono elektroniczną wysyłkę danych sprawozdawczych do POLON-u.

czytaj więcej >>
do góry
zamknij